Obchodní podmínky

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami firmy Picnic s.r.o., bude mu na e-mail doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud neodojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Minimální hodnota objednaného zboží pro vyřízení musí být 299 Kč včetně DPH.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. 

 

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Objednávku lze stornovat e-mailem, pokud již došlo k odeslání objednávky, má www.picnicsro.cz nárok na náhradu nákladů spojených s expedicí zboží.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží není dostupné nebo je u zboží chybně udaná cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Storno poplatky

1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky.

 

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat náklady poštovného a balného.

 

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

 

Dodání zboží

Zboží je standardně expedováno do 1 až 5 pracovních dnů - dle zvolené dopravy a platby. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. Maximální hmotnost objednaného zboží nesmí překročit 17 Kg

 

Způsoby platby:

Dobírka - platba v hotovosti nebo platební kartou při dodání objednávky u kurýra.

Bankovní převod předem.

 

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.
Reklamované zboží posílejte prosím na adresu : Picnic s.r.o., 763 10 Hvozdná 392

 

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude na zákazníkův bankovní účet převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné. V případě vrácení zboží, které bylo zasláno bez poštovného, bude příslušná částka snížena o poštovné a balné.

 

Odpovědnost za správnost údajů

Picnic s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

 

Ochrana osobních údajů

1 Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Správcem osobních údajů zákazníka je prodejce.

3 Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je splnění závazku prodejce vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.

IV.4 Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v následujícím rozsahu:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ)
  • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)

5 Doba zpracování osobních údajů: po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále má prodejce povinnost osobní údaje zákazníka dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let od konce zdaňovacího období daňový doklad.

6 Osobní údaje zákazníka nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou:

  • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu picnicsro.cz,
  • dopravců v případě zaslání zboží
  • poskytovatelů platebních služeb

7 Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prodejcem má zákazník následující práva: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování svých osobních údajů; právo na přenositelnost svých osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost. Zákazník může svá práva uplatnit na emailové adrese:picnicsro@seznam.cz, případně dopisem na adresu sídla prodejce.

8 Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.

Picnic s.r.o. si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Tato data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: picnicsro@seznam.cz

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Doprava a platba: https://www.picnicsro.cz/doprava-platba

 

Kontakt:

PICNIC s.r.o.

Boří 392
76310 Hvozdná

IČO: 26980517
DIČ: CZ26980517

E-mail: picnicsro@seznam.cz

Neposkytujeme osobní odběr.

káva