Nákupní košík
0 kusů za 0 Kč
 
 

Beckův generátor

 

Beckův generátor Světový unikát - zcela mobilní, velmi praktický Beck generátor. Spolehlivý, jednoduchý, funkční - jako každý výrobek společnosti Z-Technology s.r.o. Veškeré díly jsou produkovány v ČR. Žádná Asie.. :-) Elektrody

Cena s DPH 5 600 Kč
Obvykle do 3 dnů
množství 
 
 
Kategorie: Zapper
Kód: zap04
Záruka:
Výrobce: Zapper
 
 

Beckův generátor

Přístroj generuje obdélníkové bipolární napětí o frekvenci 3,915  Hz jehož velikost se samostatně reguluje na základě požadovaného proudu a vodivosti.

Použití: namažte malým množstvím elektrovodivého gelu pryžové elektrody po celé ploše.

 Přístroj připevněte na neprospívající stromky či větve. Kůra musí být odstraněna. Ideální doba generování signálu je 10-30 min. Nepoužívejte generátor na rostliny, když prší.

Přístroj se ovládá 2 tlačítky NAHORU a DOLU ( up, down).

Jako displej je použit bargraf .

Přístroj zapnete tlačítkem UP (nahoru)  stisknutém po dobu necelé sekundy.

Po zapnutí je nastaven minimální požadovaný proud a bliká první čárka na displeji.

Nastavení požadovaného proudu přidáváte opakovaným stiskem tlačítka UP (nahoru) a zmenšujete opakovaným stiskem tlačítka DN (dolů).

Tím posouváte také čárku na displeji,  která symbolizuje velikost požadovaného proudu viz tabulka 1.

Čárka na displeji vlevo (nejmenší) znamená nejmenší proud,  čárka na displeji vpravo (největší) největší proud.

Tab. 1. Hodnoty jsou v uA (v mikroampérech)

  62,5

 125

 187,5

 250

 312,5

 375

 437,5

 500

 562,5

 625

 687,5

 750

 812,5

 875

 937,5

1000 uA

Při připojení zátěže se  rozsvítí na bargrafu zleva doprava sloupec čar, které ukazují aktuálně odebíraný proud.

Jedna čárka ale neustále bliká a ta symbolizuje požadovaný nastavený proud.

Přístroj postupně pomalu zvedá nebo snižuje napětí po desetinách voltu na elektrodách tak dlouho, než je dosaženo požadovaného proudového odběru.

Regulace pracuje v rozsahu od 3 V do cca 34 V.

Změna  napětí z minima na maximum trvá cca 40 sekund.

Pokud nebude připojena žádná zátěž , tzn. nebude dosaženo minimálního proudu ani při zvednutí napětí na maximum, (po 40 sekundách)  přístroj začne pípat  a na bargrafu začnou poskakovat čárky s mezerami, což je výzva k připojení zátěže.

Pokud i nadále nebude zátěž připojena, přístroj se po 19 sekundách vypne.

Zbývající čas do vypnutí symbolizují postupně mizící poskakující čárky.

Při odběru proudu o velikosti nad 1300 uA je tato hodnota brána jako zkratový proud a výstupní napětí je okamžitě zmenšeno na minimum, od kterého se začne znovu postupně zvyšovat.

Pokud přerušíte odebíraný proud (uvolněním zátěže) , napětí také klesne na minimum jako v případě zkratu elektrod a regulace jede zase od začátku,
tj. z minima nahoru.

Pokud chcete zjistit stav baterie, stiskněte současně obě tlačítka NAHORU a DOLU. Stav napětí baterie je zobrazen tentokrát čárkami zprava.

Tab. 2.  Napětí baterie.

3,35

3,28

3,21

3,14

3,07

3,00

2,93

2,86

2,79

2,72

2,65

2,58

2,51

2,44

2,37

2,30

Při napětí 2,10 V na baterii se přístroj vypne.

Pokud držíte obě tlačítka  2,7 sekundy,  přístroj se vypne.

Vypínání symbolizuje jedna čárka, která přejede zprava do leva včetně zvukové indikace.

Pokud při zapnutí přidržíte i tlačítko VLEVO je při startu zobrazeno číslo verze firmwaru příslušným počtem čárek.

 

káva